TopAccess

Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie urządzeniami zdalnie z jednego miejsca. Zastosowanie technologii internetowej pozwala na logowanie się na urządzeniu z każdego miejsca w sieci klienta i monitorowania wszystkich zadań przepływających przez urządzenie. System umożliwia m.in.:

 • powiadamianie - poprzez mechanizm popup o zdarzeniach dotyczących urządzenia, jak brak papieru, otwarta kieszeń / szuflada, zacięcia, itp.,

 • podglądanie kolejki zadań będących w trybie druku poufny,

 • konfigurowanie urządzenia ( protokoły adresy sieciowe ),

 • generowanie i zapisywanie logów,

 • zarządzanie użytkownikami,

 • zarządzanie departamentami,

 • generowanie plików konfigurujących i ich zapisywanie oraz powielanie na innych urządzeniach,

 • zarządzanie updeteami oprogramowania klienckiego maszyny,

 • kasowanie prac z dysku urządzenia,

 • import i eksport danych książki adresowej,

 • import i eksport danych kodów dostępu,

 • eksport i czyszczenie logów ( prac drukowanych, kopiowania, transmisji faxów, skanowania )

powrót