KOSM

kontrakt „Kompleksowej Obsługi Serwisowo-Materiałowej”

Pełny zakres realizacji dostaw i usług uwarunkowanych eksploatacją urządzenia. Wszelkie dostawy materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny, itp.), usługi (dojazdy, naprawy, wymiany, przeglądy okresowe, itp.), oraz inne czynności (zmiany konfiguracji, szkolenia, dostarczenie urządzeń zastępczych, wsparcie techniczne, itp.) są realizowane bez dodatkowych opłat w określonym czasie reakcji, który zwykle wynosi 1-6 godzin.

Rozliczenie kontraktu KOSM następuje w cyklach miesięcznych na podstawie wskazań licznika wykonanych kopii/wydruków i ustalanej opłaty zryczałtowanej za 1 stronę formatu A4 – poza tym nie występują żadne inne opłaty. Z uwagi na swą przejrzystość, oraz możliwość precyzyjnego planowania i rozliczania ponoszonych kosztów jest to kontrakt o wyjątkowym znaczeniu dla każdego z Użytkowników.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w ramach kontraktu Użytkownik ponosi stały koszt eksploatacji urządzenia bez względu na stopień pokrycia wykonywanych stron tonerem, bądź szybsze zużycie podzespołów z uwagi na specyfikę wykonywanych prac. W razie ewentualnej konieczności naprawy urządzenia w serwisie zostaje dostarczone bezpłatnie urządzenie zastępcze.

Podstawowe korzyści, to:

  • stały, niezmienny koszt eksploatacji,
  • bezterminowa gwarancja na urządzenie,
  • bezpłatne dostawy materiałów i części eksploatacyjnych,
  • brak inwestycji środków w materiały, które Użytkownik planuje eksploatować – płatności dotyczą zużycia bieżącego,
  • natychmiastowy czas reakcji serwisu,
  • bezpłatna - kompleksowa obsługa serwisowa (dojazdy, przeglądy, konserwacja),
  • urządzenie zastępcze w przypadku awarii.

powrót