e-SERWIS

Usługa zdalnego monitoringu pracy urządzeń i reakcji Serwisu. Monitoring odbywa się drogą elektroniczną za pomocą wbudowanego w urządzenie klienta poczty e-mail. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia system automatycznie generuje raport ostrzegawczy i przesyła go do Dysponenta Serwisu, który podejmuje odpowiednie procedury obsługi.

Oprócz ostrzeżeń generowane są również raporty informacyjne, które w zależności od zdefiniowanych ustawień zawierają komunikaty o zbliżających się terminach wymiany podzespołów, potrzebie przeprowadzenia konserwacji, kończących się materiałach eksploatacyjnych, stanie liczników, itp.

Obecnie usługa e-SERWIS jest całkowicie bezpłatna dla Użytkowników posiadających urządzenia Toshiba serii e-STUDIO z kontraktem KOSM. W pozostałych przypadkach koszt uruchomienia usługi jest ustalany indywidualnie w zależności od zakresu wybranych świadczeń.

e-serwis_106x75_1

 

Podstawowe korzyści dla użytkownika, to:

  • stały nadzór Serwisu nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń,
  • zabezpieczenie przez Serwis dostaw materiałów eksploatacyjnych w momencie potrzeby ich wymiany, oraz przejęcie dbałości o terminowość wymiany podzespołów zależnych od przebiegu urządzenia, wymaganych przeglądów i konserwacji,
  • prewencja w przypadku nieprawidłowych oznak pracy lub obsługi urządzenia,
  • wyraźny podział kompetencji - użytkownik eksploatuje system, a nie zajmuje się eksploatacją,
  • odpowiednio planowane działania serwisu w czasie korzystnym dla użytkownika uzgadniane z wyprzedzeniem.

powrót